Diszlexia prevenció

Napjainkban egyre gyakrabban diagnosztizálják a gyerekeket diszlexiával. A szűréssel már az óvodában foglalkoznak, ahol nagycsoportos-iskolaelőkészítős gyermekeket a fejlesztő szakemberek megvizsgálják, szükség esetén fejlesztik. Ezzel kapcsolatban sok szülő keres meg, akinek a gyermeke diszlexia gyanús és preventív (megelőző) fejlesztésre szorul. Sajnos azonban nem mindig tájékozottak, és nem tudják, mi fog történni a gyermekükkel.

Mi is az a diszlexia?

Az olvasási képességek zavara, melyhez általában az írás, helyesírás gyengesége is társul. Ehhez tulajdonképp az egyszerre megjelenő részképesség zavarok vezetnek. Az okok változóak. Lehet a központi idegrendszer sérülése, érésének késése, organikus (szerves) eltérése; környezeti, lelki okok; öröklődés. Fontos azonban tudni, hogy a diszlexia független az értelmi képességektől, teljesen ép intellektus mellett is kialakulhat.

Gyakran előfordul, hogy olyan gyerekeket is diszlexiásnak titulálnak, akik sokat hiányoznak, és emiatt lemaradnak, vagy lassabban tanulnak meg olvasni. Ezért csak megfelelő differenciáldiagnosztikai vizsgálatok után mondhatjuk biztosan, hogy a gyermek diszlexiás.

A jeleket már nagycsoportban, illetve 5 éves kor körül több területen is észlelhetjük. Ilyenkor az olvasásból még nem lehet következtetni a problémákra, tehát más területeket kell megfigyelni.

A mozgásra jellemző az általános ügyetlenség, mind a nagymozgások, mind a finommanipuláció terén. A mozgáskoordináció és az egyensúlyérzék is zavart szenvedhet.

A diszlexia-veszélyeztetett gyerekek a téri és iránytájékozódására jellemző a lateralitás zavara, a jobb-bal tévesztése. Előfordulhat keresztezett preferencia, vagyis nem az azonos oldali keze, lába, szeme, stb. a domináns (előnyben részesített). A térbeli, időbeli tájékozódás rossz, megkésett a testséma (testen való tájékozódás) kialakulása.

A beszéd területén megjelenhet megkésett, vagy akadályozott beszédfejlődés; beszédhibák; szegényes szókincs. Mondatalkotásuk egyszerű, szövegemlékezetük gyenge. Beszédészlelés, beszédértés terén megjelenhetnek zavarok.

Emlékezetük mind vizuális (látás), mind akusztikus (hallás), mind verbális (beszéd) szinten gyenge. Szövegemlékezet problémái miatt nehezített a verstanulás is. Figyelmük könnyen elterelhető, rövid ideig koncentrálnak.

Ha a gyermek már iskolás, akkor természetesen az olvasás-írásnál is problémák adódnak. Ezek lehetnek: betű-, hangtévesztés, betűk/hangok felcserélése, kihagyása, betoldása. A gyerekek lényegesen lassabban olvasnak társaiknál, többször nekirugaszkodnak bizonyos szavaknak. Mivel az olvasástechnikájuk gyengébb, ezért a szövegértés, később a szövegalkotás (fogalmazás) is terén is rosszabb teljesítményt mutatnak.
Ezek a tünetek természetesen kihatnak a gyerek magatartására is. Az átélt kudarcélmények mellett a koncentráció gyengesége és a fáradékonyság is okozhatják. A reakciók az agresszivitástól a kompenzáló magatartáson (bohóckodás, felvágás) át, akár túlzott visszahúzódás is lehet.

A diszlexia-veszélyeztetettségét (óvodás korban még nem diszlexia) logopédusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok szűrik minden nagy csoportosnál egy teszttel. Vizsgálják a téri tájékozódást, dominanciát, mozgást, beszédet, ritmust, formamásolást.
A preventív terápia Meixner Ildikó nevéhez fűződik. Ő fejlesztette ki Magyarországon a diszlexia terápiáját, és a megelőző fejlesztő programot is. Célja a sokoldalú készségfejlesztés, az olvasás- írástanítás előkészítése, az olvasási kedv felébresztése, és később az olvasás tanítása.
A diszlexia-veszélyeztetettek terápiája arra épül, hogy a diszlexiás gyerekeknek több időre van szükségük az olvasás, írás elsajátításához. Ez a növekvő iskolai tempó mellett, szinte lehetetlen. Ezért ha feltételezhető, hogy fenn áll a diszlexia gyanúja, érdemes a gyakorlást már az iskola megkezdése előtt elkezdeni.

A módszer keretein belül nagy hangsúlyt fektetnek a beszéd fejlesztésére, akár logopédiai módszerekkel is.  Kiemelten fontos a szókincs bővítése is, melyet kisebb korban tárgyakkal, nagyobbaknál képekkel segítenek. Ezután a mondatalkotást is különböző szinteken, nehézségi fokon gyakorolják.

A készség-, képességfejlesztés során a téri orientációt a saját testen, térben és síkban is gyakorolják. A mozgásfejlesztés a nagymozgások tökéletesítése mellett a finommanipulációt, a koordinációt, és a ritmusérzéket is érinti.
Azoknál a gyerekeknél, akik diszlexia prevenciós terápiában részesültek, javasolt szakértői vélemény alapján, egy komplex vizsgálat után eldönteni, hogy melyik a megfelelő iskola a számára. Ha a gyermek részképességei jól fejlődtek, akkor az általános iskolában érdemes szótagoló olvasástanítási módszert választani, és továbbra is szakemberrel együttműködve követni az olvasás, írás elsajátításának folyamatát. Amennyiben a korábbi terápia intenzívebb volt, és a gyermek kevésbé jól reagált a fejlesztésre, érdemes logopédiai osztályba beíratni, ahol Meixner-féle módszerrel folyik az olvasás-írás tanítása. Ma már egyre több olyan iskola van, ahol nem logopédiai osztályokban is használják a Meixner-módszert akár az olvasás-írás tanítására, akár szótagoló olvasástanító módszer mellé képességfejlesztésre.

Forrás: http://www.terapia.imtbt.hu/node/32

Gyakori gyermekbetegségek – ekcéma, bőrirritáció

A babák bőre még nagyon érzékeny, ráadásul az immunrendszerük sem fejlődött ki teljesen, ez gyakran vezethet bőrirritációhoz és ekcémás tünetekhez. De mit lehet tenni, ha megvan a baj?Mese, mese mátka – Ártalmasak-e a rémmesék?

A gyermekmesék tele vannak ijesztő, félelmetes alakokkal, mint a boszorkány, hétfejű sárkány és ha nem is félelmetesek az alakok, de a történetek sokszor tele vannak horrorfilmbe illő jelenetekkel. Vajon árthat ez a gyermek lelkének?