Babakötvény (Start számla)

A felnőtté váló gyermek, számára önálló élete indulásakor egyszerre jelennek meg a továbbtanulás, a pályakezdés, az otthonteremtés, a családalapítás anyagi terhei. Ahhoz, hogy a jövőben minden fiatal felnőtt biztonságos anyagi háttérrel kezdhesse meg önálló életét, a társadalom és a család közös erőfeszítésére van szükség. A gyermekek javára történő hosszú távú szülői megtakarítások ösztönzése, a családok eltérő lehetőségeiből fakadó különbségek mérséklése érdekében a gyermek meghatározott összegű állami támogatást kap.

A gyermek születését követően a szülő valamely hitelintézetnél megnyitja a gyermek nevére szóló Start-számlát. Minden gyermek számára, születése évében az állam egy meghatározott induló összeget utal a számlára. Az államkincstár azon gyermekek számára is zárolja az összeget, akik nevére születésükkor nem nyitották meg a Start-számlát. A Start-számlán összegyűlt pénzhez csak a 18. életévét betöltött fiatal juthat hozzá.

A Start-számla nem csupán az állam által utalt összeget tartalmazhatja, hiszen a Kormány nem egyszerűen egy támogatási formát alakít ki, hanem az öngondoskodásnak olyan eszközét adja a szülők kezébe, amelynek révén ők is könnyebben segíthetik gyermekük jövőjét. A számlára ugyanis, lehetőségeikhez mérten, ők maguk is elhelyezhetnek pénzt. A számlán lévő összeg adótól, illetéktől és járuléktól mentes.

Más megtakarítási formáktól eltérően a szülői hozzájárulást nem személyi jövedelemadó kedvezmény, hanem a megtakarítás összegéhez igazodó közvetlen támogatás ösztönzi. Így azoknak a gyermekei is részesülnek ebben, akiknek bár nincs adóköteles jövedelmük, mégis kisebb-nagyobb összegekkel szeretnének maguk is hozzájárulni gyermekük biztonságos életkezdéséhez.

Részletek

Irányadó jogszabály: A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv.

Kit illet meg a támogatás

A törvény alapján a 2006. január 1-je és ezt követően született magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermekeket illeti meg az életkezdési támogatás.

Hogyan lehet érvényesíteni a jogosultságot

A gyermek születését követő hónapban a Magyar Államkincstár a gyermek születését igazoló adat és a részére az APEH által hivatalból adott adóazonosító jel megérkezése alapján kincstári számlát nyit, amelyen elhelyezésre kerül az éves költségvetési törvényben meghatározott összegű támogatás. Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban az igény érvényesítéséhez sem a szülőnek, sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést stb. benyújtani nem kell. A támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek gondozója, törvényes képviselője írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást kap a támogatás egyéb kérdéseiről is.

A támogatás mértéke

A babakötvény nevű állami életkezdési támogatás összege a 2009-ben érvényben lévő szabályok alapján gyermekenként a következő elemekből áll össze:

  • Alap támogatás: A 2006. január 1., vagy azt követően született gyermeket megillető egyszeri támogatás, melynek összege 2006-ban 40.000 Ft, 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben 42.500,- Ft. 2010-ben, illetve az azt követően született gyermekek után járó támogatás összegét az éves költségvetési törvények határozzák majd meg.
  • Gyermekvédelmi támogatás: Azokat a gyermekeket, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, valamint akiket átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, a 7. illetve 14. életévükben, további egyszeri támogatás illet meg. Ennek összeg a 2006-ban született gyermekek esetén 42.000 Ft, a 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben születettek esetén pedig 44.600 Ft.
  • Start számla: A Start-számla megnyitása csak lehetőséget jelent, de nem kötelező. Ha a szülő további megtakarítással kívánja gyermeke életkezdését könnyíteni, akkor ezt a Magyar Államkincstár állampénztári irodáinál, hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál nyitott Start-számlán teheti meg. Ekkor a szülő megtakarítását az állam további támogatással egészíti ki. A számlát a Magyar Államkincstár állampénztári irodáinál, valamint a Magyar Államkincstárral szerződéses viszonyban álló pénzintézetnél nyithatja meg a szülő, vagy a 16 éven felüli gyermek, szülői egyetértő nyilatkozat alapján. Szülőnek az minősül, aki a Start-számla megnyitásakor ténylegesen családi pótlékban részesül.
    • A támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 10%-a, de legfeljebb évi 6 000 Ft. Ha egy szülő havonta 5 000 forintot fizet be, akkor az állam ennek 10%-át, havi 500 Ft-ot ad támogatásként, amit a gyermek számláján ír jóvá. Az a szülő, aki a maximális összeget, havi 10 000 forintot takarít meg a gyermeke javára, szintén havi 500 Ft, azaz a befizetett összeg 5%-ával megegyező mértékű támogatást kap.
    • A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, alacsony jövedelmű családok gyermekeit a számlájukra elhelyezett megtakarítások után emelt összegű támogatás illeti meg, hiszen kormány tisztában van azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek rendkívüli erőfeszítésébe kerül, hogy előtakarékoskodjanak. Esetükben a támogatás mértéke a szülői befizetés 20%-a, legfeljebb évi 12 000 Ft. Az emelt támogatási összeg révén egy alacsony jövedelmű család már havi 2 500 Ft-os megtakarítás után 500 Ft-os támogatásra jogosult, kétszer annyira, mint amennyit egy magasabb jövedelmű család kap.
    • Az átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekek kincstári számlájára – akik egyáltalán nem számíthatnak szüleik támogatására – az állam évente 12 000 Ft támogatást utal át.

A szülőnek a Start-számla megnyitása érdekében a választott pénzintézetet meg kell keresnie, ahol a számlanyitás részleteiről, a nyitáshoz szükséges iratokról és egyéb körülményekről szóban és írásban tájékoztatást kap. A Start-számla vezetésre jogosult pénzintézetek listája megtalálható itt.

Figyelem! A Start-számlát a pénzügyi szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékig terjedő díjért vezetheti. Ez jelenleg a Start-számla éves átlagos állományának legfeljebb 1%-a évente, mely csak a gyermek 18. születésnapjáig érvényes, annak betöltését követően a korlátozás megszűnik, így a díj akár nőhet is.

A kincstári számla kezelése

A Magyar Államkincstár a megnyitott számlára – évenként – az ötéves állampapír hozamával egyező mértékű kamatot ír jóvá, ennek részleteiről a Magyar Államkincstár honlapján olvashatsz: A kincstári életkezdési számlára fizetett kamat mértéke.

Az életkezdési támogatás kifizetése és védelme

A támogatásnak a kamattal és további állami támogatással növelt összege a fiatal felnőtt 18. születésnapjától – kérelmére – fizethető ki. A gyermek 18 év előtti halála esetén az örökös a jogerős hagyatéki határozat alapján kérheti a kifizetést a Magyar Államkincstártól. A kincstári számlán nyilvántartott követelés nem használható fel hitel, kölcsön fedezetéül, nem adható biztosítékul és nem vonható végrehajtás alá sem

Miért kell az életkezdési támogatáshoz a gyermeknek adóazonosító?

Az életkezdési támogatás a központi költségvetésből finanszírozott juttatás. Ma az feltétele, hogy magánszemély a költségvetésből támogatást kaphasson, hogy az APEH-nél bejelentkezzen, adóazonosító jelet kapjon. Ezt az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény (ART) 14. § (1) bekezdés a) pontja írja elő.

Költségvetési támogatás, jelen esetben életkezdési támogatás tehát csak akkor adható, ha a gyermek adóazonosító számmal rendelkezik (ART 24. § (1) és (6) bekezdés). Ezt azonban a szülőnek nem kell külön kérnie. Az életkezdési támogatás folyósítását végző Magyar Államkincstár ugyanis a jogszabálynak megfelelően, a gyermek adatainak átvételét követően kéri és átveszi azt az APEH-től.

Problémák a terhesség alatt – szédülés és ájulás

A hormonok hatására a testedben fellépő változások következtében a terhesség során bármikor, de legfőképp a terhesség késői szakaszában jellemző a kismamákra a szédülés, esetleg ájulás.A 4 napos várakozási szabály a szilárd ételeknél?

Amikor megismertetjük kisbabánkkal a szilárd ételeket, nagyon fontos, hogy kövessük a „Négy nap várakozás”szabályát. Ez azt jelenti, hogy négy napig ugyanazt a szilárd ételt kínáljuk a csöppségnek, mert kezdetben még nem sejthetjük, hogy hogyan reagál majd az új ételre. Négy nap elteltével már nagyobb biztonsággal meg tudjuk állapítani, hogy okozott-e valami problémát az adott étel. [...]